Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I n f o r m a c j a z dnia 27 października 2010 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzeń komisji Rady Gminy Banie

 

Przewodnicząca Rady Gminy Banie

OR.0065-37/10

I n f o r m a c j a

z dnia 27 października 2010 r.

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzeń komisji Rady Gminy Banie

 

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 listopada 2010 r. (środa) o godz. 10.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo–Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, wybór przewodniczącego posiedzenia, przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Banie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2010 r.
   i sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach i  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach (druk nr 400).
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Banie w roku szkolnym 2009/2010 (druk nr 401).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r. (druk nr 402).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2013  (druk nr 403).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany planów wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. (druk nr 404).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Banie, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu(druk nr 405).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze(druk nr 406).
 9. Zaopiniowanie projektuuchwały w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (druk nr 407).
 10. Zaopiniowanie projektuuchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. (druk nr 408).
 11. Zaopiniowanie projektuuchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 409).
 12. Zaopiniowanie projektuuchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 410).
 13. Zaopiniowanie projektuuchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 411).
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 412).
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 413).
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Banie do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna” (druk nr 414).
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 (druk nr 415).
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Międzynarodowemu Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach (druk nr 416).
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Wójta Gminy Banie (druk nr 417).
 20. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych:
  1. Wojewody Zachodniopomorskiego,
  2. Wójta Gminy Banie,
  3. Przewodniczącego Rady Gminy Banie,
  4. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie posiedzenia.

 

 

    Przewodnicząca Rady

  Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-10-2010 11:53:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-10-2010 11:53:36