Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 504/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 504/10
Wójta Gminy Banie
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na   podstawie § 13 pkt 3 uchwały Nr XXIX/297/09 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę 1.678.297,61 zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 670 000,00 1 670 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 670 000,00 1 670 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 670 000,00  
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   946 540,07
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   723 459,93
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 297,61 1 297,61
  75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 297,61 1 297,61
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     594,94
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   196,13
    4120 Składki na Fundusz Pracy 262,06  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe    310,00
    4210 Zakup materiałów i  wyposażenia   31,13
    4300 Zakup usług pozostałych                    482,60  
    4410 Podróże służbowe krajowe 250,00  
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   165,41
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 302,95  
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 500,00 5 500,00
  80101   Szkoły podstawowe 5 500,00 5 500,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500,00
    4270 Zakup usług remontowych   5 000,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 1 500,00 1 500,00
  85153   Zwalczanie narkomanii 1 500,00 1 500,00
    4210 Zakup materiałów i  wyposażenia 1 500,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   1 500,00
                                                                  RAZEM 1 678 297,61 1 678 297,61
§ 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Kwoty wydatków na zadania inwestycyjne na 2010 r. określa tabela zawarta w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  WÓJT GMINY
                                                                     Teresa Sadowska
Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 504/10 
Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 670 000,00 1 670 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 670 000,00 1 670 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 670 000,00  
    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   946 540,07
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   723 459,93
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 297,61 1 297,61
  75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 297,61 1 297,61
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     594,94
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   196,13
    4120 Składki na Fundusz Pracy 262,06  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe    310,00
    4210 Zakup materiałów i  wyposażenia   31,13
    4300 Zakup usług pozostałych                    482,60  
    4410 Podróże służbowe krajowe 250,00  
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   165,41
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 302,95  
851     OCHRONA ZDROWIA 1 500,00 1 500,00
  85153   Zwalczanie narkomanii 1 500,00 1 500,00
    4210 Zakup materiałów i  wyposażenia 1 500,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   1 500,00
                                                                  RAZEM 1 672 797,61 1 672 797,61
Zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 500,00 5 500,00
  80101   Szkoły podstawowe 5 500,00 5 500,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500,00
    4270 Zakup usług remontowych   5 000,00
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00  
                                                                  RAZEM 5 500,00 5 500,00
              Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 504/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Lp. Dział Rozdz. §  Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe w zł Planowane wydatki w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2010 (8+9+10) z tego źródła finansowania
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innych  źródeł
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   12
1 010 01010 6058 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie 946 541 946 541   946 541     Urząd Gminy Banie
  010 01010 6059 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie 723 459 723 459   723 459     Urząd Gminy Banie
2 010 01010 6050 Kanalizacja w Gminie Banie- dokumentacja 188 000 188 000 58 000 130 000     Urząd Gminy Banie
3 010 01010 6050 Zakup odżelaziaczy dla hydroforni w Swobnicy 40 000 40 000   40 000     Urząd Gminy Banie
4 600 60013 6630 Rondo w Baniewicach 120 000 120 000   120 000     ZZDW Koszalin
5 600 60013 6630 Chodnik w Rożnowie 30 000 30 000   30 000     ZZDW Koszalin
6 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w Kunowie 96 000 96 000 3 063 92 937     Urząd Gminy Banie
7 600 60014 6620 Nakładka asfaltowa w Lubanowie do szkoły 40 000 40 000   40 000     Starost. Pow. w Gryfinie
8 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Dłusko Gryfińskie-Góralice 1 301 400 1 301 400   1 301 400     Urząd Gminy Banie
9 600 60016 6050 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie 1 827 381 1 827 381   951 000 876 381   Urząd Gminy Banie
10 600 60016 6050 Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt/Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój 615 250 615 250   92 290 522 960   Urząd Gminy Banie
11 600 60016 6050 Dokumentacja na drogę Kunowo-Swochowo 18 050 18 050 18 050       Urząd Gminy Banie
12 600 60016 6050 Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Babinku 100 000 100 000 100 000       Urząd Gminy Banie
13 600 60016 6050 Chodnik w Lubanowie 87 000 87 000   87 000     Urząd Gminy Banie
14 700 70005 6050 Nabycie nieruchomości od SM Regalica i ANR 30 000 30 000 30 000       Urząd Gminy Banie
15 750 75023 6060 Sprzęt komputerowy dla UG Banie 15 000 15 000 15 000       Urząd Gminy Banie
16 754 75412 6060 Zakup motopompy 25 000 25 000 25 000       Urząd Gminy Banie
17 754 75412 6050 Zwiększ. stanu bezp., ograniczenie skutków zagrożeń natural. oraz przeciwdz. poważnym awariom poprzez przebud. obiektu OSP i zakup specjalist. sprzętu 980 500 980 500 22 000 958 500     Urząd Gminy Banie
18 801 80101 6050 Szkoła Podstawowa w Swobnicy- remont budynku 200 000 200 000   200 000     Urząd Gminy Banie
19 900 90002 6050 Likwidacja gminnego składowiska odpadów w Kunowie 100 000 100 000   100 000     Urząd Gminy Banie
20 900 90004 6050 Zagospodarowanie terenu jeziora Dłużec  70 000 70 000 70 000       Urząd Gminy Banie
21 900 90004 6050 Fundusz sołecki -  odnowienie terenu nad rzeką Tywą 22 000 22 000 22 000       Urząd Gminy Banie
22 921 92109 6050 Zakup kontenerów do m.Górnowo, Dłużyna 50 000 50 000 50 000       Urząd Gminy Banie
23 921 92109 6220 Utworzenie MCTK i S w Baniach 922 173 922 173   922 173     GOKiS Banie
24 921 92109 6050 Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej w m. Swobnica i Baniewice 925 000 925 000   925 000     Urząd Gminy Banie
25 926 92601 6050 Boiska sportowe w Piasecznie i Dłusku Gryfińskim 200 000 200 000 40 000 160 000     Urząd Gminy Banie
26 926 92695 6050 Fundusz sołecki -place zabaw  66 400 66 400 66 400       Urząd Gminy Banie
Ogółem 9 739 154 9 739 154 519 513 7 820 300 1 399 341   x

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:40:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-07-2010 12:40:59