Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 507/10 Wójta Gminy Banie z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 r.

Zarządzenie Nr 507/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 01 lipca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

nauczycieli na 2010 r.

 

            Na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia                    29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Przeznacza się środki budżetowe na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 r. w wysokości 19.200 zł oraz dokonuje się podziału środków finansowych w następujący sposób:

1)      Zespół Szkół w Baniach – 7.000 zł,

2)      Szkoła Podstawowa w Swobnicy – 4.700 zł,

3)      Szkoła Podstawowa w Lubanowie – 5.500 zł,

4)      Przedszkole w Baniach – 2.000 zł.

 

            § 2. Ustala się wykaz priorytetowych specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 r., na które będzie przyznane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych placówek. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

            § 3. Na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przeznacza się nie więcej niż 50 % środków, o których mowa w § 1.

 

§ 4. Podziału środków na poszczególne formy doskonalenia zawodowego w poszczególnych placówkach dokonają dyrektorzy szkół, z zastrzeżeniem § 1 i 3.

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia                   01 stycznia 2010 r.

 

 WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

                                                                                                          Załącznik

do zarządzenia Nr 507/10

Wójta Gminy Banie

z dnia 01 lipca 2010 r.

 

Lp.

Placówka

Formy i specjalności kształcenia

1.

Zespół Szkół

w Baniach

Szkolenia rady pedagogicznej:

a)      Dyscyplina w szkole – problem nauczyciela czy ucznia?;

b)      Ewaluacja w szkole w kontekście zmian rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym;

c)      Rozpoznawanie problemów wychowawczych w szkole oraz podejmowanie działań interwencyjnych;

d)      Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach w trakcie zajęć szkolnych;

e)      Prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami;

f)       Jak rozwiązać konflikt? – radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi                    w szkole.

2.

Szkoła Podstawowa

w Lubanowie

1)   Język angielski – studia licencjackie;

2)   Logopedia - studia podyplomowe;

3)   Surdopedagogika - studia podyplomowe;

4)   Szkolenia rady pedagogicznej:

a)      Prowadzenie wewnętrznej ewaluacji, zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym;

b)      Właściwa interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych;

c)      Agresja wśród uczniów.

3.

Szkoła Podstawowa

w Swobnicy

1)   Logopedia – studia podyplomowe;

2)   Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe;

3)   Psychologia – studia podyplomowe;

4)   Szkolenia rady pedagogicznej.

4.

Przedszkole

 w Baniach

1)   Szkolenia rady pedagogicznej:

a)      Wykorzystanie materiałów poglądowych przy realizacji zagadnień związanych z poznaniem środowiska lokalnego, kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań;

b)      Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu w świetle nowej podstawy programowej:

c)      Pedagogika zabawy dla przedszkola w pigułce;

2)   Praca metodą projektów dobrą okazją do integrowania treści nauczania – szkolenie;

3)   Klanza – od butelki do guzika czyli wesoła muzyka – szkolenie;

4)   Klanza – muzyka w przedszkolu i szkole – warsztat gościnny;

5)   Klanza – ruch, taniec i muzyka w pracy z małymi dziećmi – taneczne spotkania z Klanzą.

 

 

 WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-07-2010 11:34:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-07-2010 11:34:55