Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIII/336/10 RADY GMINY BANIE z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

             
UCHWAŁA NR XXXIII/336/10
RADY GMINY BANIE
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)   Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 285.000  
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 160 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyja wsi 160 000,00
    6050 Wydatki inwestycjyjne jednostek budżetowych (Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociąg. w ciągu ulic we wsi Banie) 160 000,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa bazy kulturalnej i rekreac. w m. Swobnica i Baniewice - 125.000 zł) 125 000,00
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 285.000 
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 000,00
  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyja wsi 40 000,00
    6050 Wydatki inwestycjyjne jednostek budżetowych (Zakup odżelaziaczy dla hydroforni w Swobnicy) 40 000,00
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 245 000,00
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 150 000,00
    6630 Dotacje celowe przekazane  do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   (dotacja dla ZZDW w Koszalinie na wykonanie ronda w Baniewicach -120.000 zł i chodnika w Rożnowie- 30.000 zł) 150 000,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 40 000,00
    6620 Dotacje celowe przekazane  dla powiatu  na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów )między jednostkami samorządu terytorialnego   (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na wykonanie nakładki asfaltowej w Lubanowie na drodze powiatowej w kierunku do szkoły -40.000 zł) 40 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 55 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     (chodnik w Lubanowie  55.000 zł)                    55 000,00
§ 3. Limity wydatków inwestycyjnych na 2010 r. określa tabela zawarta w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                 PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                                                      Danuta Zawadzka-Zając

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_Nr_XXXIII-336-10.xls (XLS, 24.00Kb) 2010-07-01 08:37:04 465 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-07-2010 08:37:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-07-2010 08:37:04