Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/320/10 RADY GMINY BANIE z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w administrowaniu Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie na lata 2010-2013.

UCHWAŁA NR XXX/320/10

RADY GMINY BANIE

z dnia 22 lutego 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w administrowaniu Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie na lata 2010-2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 24 ust. 1 – 5  ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w administrowaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie na lata 2010-2013 w brzmieniu załącznika do niniejszego uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie gminy Banie w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

    Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo wodociągowe - Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie opracowało wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2013. Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 5, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747  ze zm.) Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu planu  w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

 

 

Opracował:

Józef Gurdała

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_Nr_XXX-320-10.xls (XLS, 35.50Kb) 2010-03-25 11:22:49 471 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-03-2010 11:22:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-03-2010 11:22:49