Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/317/10 RADY GMINY BANIE z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

UCHWAŁA NR XXX/317/10

RADY GMINY BANIE

z dnia 22 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220,poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 206, poz. 1590), Rada Gminy Banie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z niżej wymienionymi osobami dotychczas je dzierżawiącymi:

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu  

Przeznaczenie

1

Jan Ziętara

Banie 2

część 503

21 m2

pod garaż

Czas nieoznaczony

2

Artur Korba

Banie 2

część 503

21 m2

pod garaż

Czas nieoznaczony

3

Józefa Marszałek

Banie 2

część 328

20 m2

pod budynkiem gospodarczym

do 1 roku

4

Małgorzata Michalska

Banie 1

część 268/1

200 m2

uprawy ogrodowe

Czas nieoznaczony

5

Jan Kowalski

Baniewice

348

100 m2

uprawy ogrodowe

Czas nieoznaczony

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

    Danuta Zawadzka-Zając

 

 

Uzasadnienie

 

Osoby wymienione w załączniku do uchwały dzierżawią grunty w oparciu o umowy zawierane na czas oznaczony. Osobom wymienionym w tabeli zawartej w projekcie uchwały dotychczasowe umowy wygasły z dniem 31.12.2009 r. Użytkownicy wystąpili z wnioskami o zawarcie z nimi kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości.

Zgodnie z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Grunty wymienione w załączniku do uchwały są wykorzystywane przez dotychczasowych dzierżawców zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowach dzierżawy.

Tereny te nie są przewidywane do zbycia lub innego, trwałego zagospodarowania, a z uwagi na charakter gruntów i nakłady poczynione przez dotychczasowych dzierżawców nieracjonalne jest przeprowadzanie obecnie przetargów na ich dzierżawę.

Z powyższych względów przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

 

Opracowała

G. Śliwowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-03-2010 11:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-03-2010 11:19:50