Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/311/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXIX/311/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się dotacji w kwocie 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubiczu.

 

§ 2. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie prac i robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku kościoła w Babinku.

 

§ 3. Zasady przekazania, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji zostaną określone w stosownej umowie.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady

                                                                                  Danuta Zawadzka-Zając      

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 09:10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 09:10:46