Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/301/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych

UCHWAŁA NR XXIX/301/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z niżej wymienionymi osobami dotychczas je dzierżawiącymi:

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu 

Przeznaczenie

1

Jurkiewicz Stanisław

Banie 1

część 331

166 m2

uprawy ogrodowe

do 5 lat

2

Anna Wąsik

Banie 2

część

503 i 504

21 m2

pod garaż

do 5 lat

3

Anna Drewicz

Banie 2

część 504

21 m2

pod garaż

do 5 lat

4

Janusz Borek

Banie 2

część 502

21 m2

pod garaż

do 5 lat

5

Teodora Borek

Banie 2

  część

503 i 504

21 m2

pod garaż

do 5 lat

6

Czesław Rosiński

Banie 2

  część

503 i 504

21 m2

pod garaż

do 5 lat

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając       

 

 

 

Uzasadnienie

 

Osoby wymienione w załączniku do uchwały dzierżawią grunty w oparciu o umowy zawierane na czas oznaczony. Osobom wymienionym w tabeli zawartej w projekcie uchwały dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31.12.2009 r. Użytkownicy wystąpili z wnioskami o zawarcie z nimi kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości.

Zgodnie z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Grunty wymienione w załączniku do uchwały są wykorzystywane przez dotychczasowych dzierżawców zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowach dzierżawy. Z uwagi jednak, iż są one położone w rejonie zabudowy mieszkaniowej i możliwe jest ich alternatywne zagospodarowanie, proponuję zawarcie umów na czas oznaczony.

Z powyższych względów przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

 

Opracowała

G. Śliwowska

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:58:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:58:04