Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/300/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

UCHWAŁA NR XXIX/300/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335
i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/275/09 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) dwa garaże położone w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej
nr SZ1Y/00052825/4 i oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 208/4 o powierzchni 0,0036 ha obrębu Banie 1;”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając       

 

  

 

Uzasadnienie

 

W § 1 pkt 3 uchwały Nr XXVI/275/09 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r. podane zostały błędne oznaczenia nieruchomości, w której położone są lokale użytkowe przeznaczane do sprzedaży tzn. dwa garaże w rejonie ul. Sosnowej 6 w Baniach. Oznaczenia nieruchomości dotyczą sąsiedniej, niezabudowanej działki gruntu, natomiast prawidłowe nr działki i księgi wieczystej są takie, jak wskazane w przedkładanym projekcie uchwały.

Powstała pomyłka w treści uchwały wymaga zatem jej zmiany.

 

Opracowała: G. Śliwowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:56:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:56:50