Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/295/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

             
UCHWAŁA NR XXIX/295/09
Rady Gminy Banie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę  416.108
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 416 108,00
  80195   Pozostała działalność 416 108,00
    2338 Dotacje celowe  otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  353 691,80
    2339 Dotacje celowe  otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 416,20
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 416.108
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 416 108,00
  85395   Pozostała działalność 416 108,00
    2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na realizację projektu pn."Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie") 353 691,80
    2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  62 416,20
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  416.108
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 416 108,00
  80195   Pozostała działalność 416 108,00
    4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 545,94
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,34
    4128 Składki na Fundusz Pracy 88,58
    4129 Składki na Fundusz Pracy 15,63
    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 184 087,48
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 32 486,03
    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 124 134,00
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 21 906,00
    4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 530,00
    4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 270,00
    4308 Zakup usług pozostałych 4 205,80
    4309 Zakup usług pozostałych 742,20
    4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. 5 100,00
    4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. 900,00
    4758 Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji 17 000,00
    4759 Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji 3 000,00
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 416.108 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 416 108,00
  85395   Pozostała działalność 416 108,00
    4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 545,94
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 96,34
    4128 Składki na Fundusz Pracy 88,58
    4129 Składki na Fundusz Pracy 15,63
    4178 Wynagrodzenia bezosobowe 184 087,48
    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 32 486,03
    4218 Zakup materiałów i wyposażenia 124 134,00
    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 21 906,00
    4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 530,00
    4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 270,00
    4308 Zakup usług pozostałych 4 205,80
    4309 Zakup usług pozostałych 742,20
    4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. 5 100,00
    4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. 900,00
    4758 Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji 17 000,00
    4759 Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji 3 000,00
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                 Przewodnicząca Rady
                                                               Danuta Zawadzka-Zając    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:50:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:50:51