Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/294/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

             
UCHWAŁA NR XXIX/294/09
Rady Gminy Banie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)  Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.732
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 17 732,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 732,00
    2920 Subwncje ogólne z budżetu państwa 17 732,00
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.732 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 17 732,00
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 17 732,00
    4810 Rezerwy 17 732,00
§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 900.000 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 900 000,00
  60016   Drogi publiczne gminne 900 000,00
    6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 900 000,00
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.139.810 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 217 810,00
  60016   Drogi publiczne gminne 2 217 810,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 217 810,00
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 223 000,00
  80101   Szkoły podstawowe 223 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223 000,00
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 871 000,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 801 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 000,00
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 828 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 828 000,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 593 000,00
    6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 235 000,00
§ 5.Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 3.239.810 zł.
§ 6.Limity wydatków inwestycyjnych na 2009 r. określa tabela zawarta w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                 Przewodnicząca Rady 
                                                                Danuta Zawadzka-Zając  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_Nr_XXIX-294-09.xls (XLS, 23.00Kb) 2010-01-12 08:46:52 483 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:46:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:47:35