Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/286/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/286/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Banie:

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   578 zł,

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie          924 zł,

c)      powyżej 9 ton i poniżej 12 ton             1.098 zł;

 

2)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

3)      od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton   1.270 zł;

 

 

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

5)      od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                              1.098 zł;

 

6)      od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

7)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)      mniejszej niż 30 miejsc – 1.270 zł,

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.618 zł.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/198/08 Rady Gminy Banie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 2196).

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/286/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)                   z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1270

1390

13

14

1280

1400

14

15

1290

1410

15

 

1300

1450

Trzy osie

12

17

1300

1420

17

19

1330

1450

19

21

1350

1470

21

23

1380

1490

23

25

1400

1820

25

 

1420

1820

Cztery osie i więcej

12

25

1420

1530

25

27

1460

1580

27

29

1490

1910

29

31

1910

2690

31

 

1910

2690

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/286/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 4 uchwały

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)              z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1390

1500

18

25

1400

1510

25

31

1410

1520

31

 

1630

2080

Trzy osie i więcej

12

40

1540

1980

40

 

1980

2690

 

 

 

 

  

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/286/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 6 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)                              z zawieszeniem pneumatycznym            lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1270

1390

18

25

1280

1400

25

 

1290

1410

Dwie osie

12

28

1290

1410

28

33

1310

1430

33

38

1340

1490

38

 

1370

1960

Trzy osie i więcej

12

38

1370

1480

38

 

1410

1520

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Roczna stawka podatku  nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2010 r. ( M. P. Nr 52, poz. 742 ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:06:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:06:39