Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/292/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

UCHWAŁA NR XXVIII/292/09
Rady Gminy Banie
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr  229, poz. 1539) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa Ireny i Antoniego Jakubowskich na działanie Wójta Gminy Banie uznaje się skargę za bezzasadną.

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/292/09 Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie

 

 

W odpowiedzi na pismo, jakie wpłynęło do Rady Gminy Banie od Państwa Ireny
i Antoniego Jakubowskich w sprawie rzekomego braku znaku geodezyjnego nr 13981 rozgraniczającego działki nr 1062 (własność Gmina Banie) i 1063 (własność Państwa Jakubowskich) informuję, że z dokumentacji fotograficznej z roku 2008, jaką posiadamy, wynika, że słupek graniczny jest prawdopodobnie zakopany pod ziemią, gdyż nie był widoczny już w roku 2008, ale zwróciliśmy się do firmy STRABAG Sp. z o.o. o oznaczenie tego punktu przy okazji dodatkowej inwentaryzacji powykonawczej. Obecnie punkt graniczny jest wyraźnie oznaczony na krawędzi drogi asfaltowej bolcem metalowym obmalowanym czerwoną farbą.

Natomiast co do zastabilizowania znakami i oznaczenia granicy pomiędzy działką gminną nr 1062 a działkami Państwa Jakubowskich nr 1063, 1059 i 1060 obręb Banie 4, informuję, że Gmina nie ma obowiązku po wykonaniu inwestycji wznawiać znaków granicznych na wszystkich sąsiednich działkach, wystarczy tylko inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza określająca czy inwestycja mieści się w granicach działek gminnych.

Nierówności nie są spowodowane budową drogi, lecz powstały po przesunięciu drogi na właściwe miejsce (zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym) a ślady po starej trasie drogi, jakie można zobaczyć w terenie, nie są to nierówności uniemożliwiające wykonanie orki
i następnie zasiewu.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:44:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:44:26