Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/291/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

UCHWAŁA NR XXVIII/291/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,   Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441   i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz   z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 8 i art. 36 ust. 1-4  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), § 3 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 3, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709, z 2005 r. Nr 85, poz. 1753, z 2006 r. Nr 94, poz. 1741 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 2165) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Banie w następującej wysokości:

1)   wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                                                      5.100 zł;

2)   18 % dodatku za wysługę lat w wysokości                                                                918,00 zł;

      który z dniem 01 lipca 2010 r. wzrośnie do 19 %

3)   dodatek funkcyjny w wysokości                                                                                  1.500 zł;

4)   dodatek specjalny w wysokości 20 % naliczany od wynagrodzenia

      zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w wysokości                                 1.320 zł.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/155/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r.                    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Banie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia                     01 stycznia 2010 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta gminy.

            Również z dyspozycji art. 8 ust. 2 nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) wynika, że ustalenie wynagrodzenia wójta nadal należy do kompetencji rady gminy. Natomiast czynności  z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta osoba lub sekretarz gminy. Upoważnienie do dokonywania ww. czynności uzyskał Pan Jerzy Zgoda Sekretarz Gminy. Stąd też wykonanie uchwały powierzono Sekretarzowi Gminy.  

           

 

 

 

 

Opracowała:

Katarzyna Pulwer

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:43:31