Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/290/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/290/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z niżej wymienionymi osobami dotychczas je dzierżawiącymi:

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu 

Przeznaczenie

1

Krajewska Zofia

Lubanowo

część 137/1

530

uprawy ogrodowe

do 5 lat

2

Rulewicz Zofia

Banie 2

część 501/2

230 m2

uprawy ogrodowe

do 5 lat

3

Niedźwiecka Beata

Banie 2

część 525

170 m2

uprawy ogrodowe

do 5 lat

4

Komorowska Anna

Banie 2

część 502

21 m2

pod garaż

do 5 lat

5

Dąbrowska Agnieszka

Banie 2

część 502

21 m2

pod garaż

do 5 lat

6

Wrońska Marzena

Banie 2

część 504

21 m2

pod garaż

do 5 lat

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

 

Uzasadnienie

 

Osoby wymienione w załączniku do uchwały dzierżawią grunty w oparciu o umowy zawierane na czas oznaczony. Osobom wymienionym w pkt. 1-3 tabeli zawartej w projekcie uchwały dotychczasowe umowy wygasły z dniem 31.10.2009 r., pozostałym osobom umowy wygasają z dniem 31.12.2009 r. Użytkownicy wystąpili z wnioskami o zawarcie z nimi kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości.

Zgodnie z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Grunty wymienione w załączniku do uchwały są wykorzystywane przez dotychczasowych dzierżawców zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w umowach dzierżawy. Z uwagi jednak, iż są one położone w rejonie zabudowy mieszkaniowej i możliwe jest ich alternatywne zagospodarowanie, proponuję zawarcie umów na czas oznaczony.

Z powyższych względów przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

 

Opracowała

G. Śliwowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:41:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:41:44