Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVI/277/09 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/277/09

Rady Gminy Banie

z dnia 22 września 2009 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Banie od Spółdzielni Mieszkaniowej „REGALICA”, 74-100 Gryfino ul. Piastów 9b, prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Górnowie, opisanej w księdze wieczystej
nr SZ1Y/00040596/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki gruntu 79/1 o powierzchni 0,0972 ha obrębu Górnowo oraz
nr porządkowym Górnowo 10.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Nieruchomość opisana w projekcie uchwały zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy, przy czym jeden lokal mieszkalny jest wolny.

Zgodnie z art. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 ze zm.), do zadań własnych gminy należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Nabycie przedmiotowej nieruchomości umożliwi wykonywanie tych zadań.

W związku z powyższym przedkładany projekt uchwały znajduje swoje uzasadnienie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-10-2009 11:26:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-10-2009 11:26:29