Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVI/274/09 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVI/274/09

Rady Gminy Banie

z dnia 22 września 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

            § 1.      Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego prawa własności działki gruntu oznaczonej nr 330/1 o powierzchni 0,2125 ha obrębu Baniewice, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00055070/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

 

            § 2. Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 122 z drogą powiatową w miejscowości Baniewice.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 Nieruchomość wymieniona w projekcie uchwały przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 122. W świetle powołanej podstawy prawnej nieruchomość może być przedmiotem darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zostanie przekazana na cel publiczny, w tym przypadku - na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w uchwale, darowizna podlega odwołaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-10-2009 11:23:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-10-2009 11:23:12