Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/266/09 Rady Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych.

UCHWAŁA NR XXIV/266/09

Rady Gminy Banie

z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych, stanowiących własność gminy, najemcom lub dzierżawcom, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony.

2. Przez lokale użytkowe rozumie się również nieruchomości zabudowane wolnostojącymi jednolokalowymi budynkami oraz garaże.

 

            § 2. Z pierwszeństwa, o którym mowa w § 1, mogą skorzystać osoby, które nie posiadają zaległości z tytułu opłat na rzecz Gminy Banie.

 

§ 3. Zbycie lokalu użytkowego następuje wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej lub wydzieloną geodezyjnie działką gruntu.

 

§ 4. Do zbycia nie mogą być przeznaczane lokale użytkowe na terenach przeznaczonych na cele publiczne.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                            Danuta Zawadzka-Zając

 

 

Uzasadnienie

 

Uregulowanie zawarte w projekcie uchwały ma na uwadze umożliwienie nabycia lokali użytkowych ich najemcom bez konieczności przeprowadzania przetargów. Możliwość taką będą mieli zwłaszcza najemcy garaży oraz pomieszczeń gospodarczych związanych
z lokalem mieszkalnym, ale znajdujących się poza nieruchomością, w której ten lokal się znajduje, a które z tej przyczyny nie mogły być sprzedane wraz lokalem mieszkalnym na zasadzie pierwszeństwa. Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż lokali w tego rodzaju przypadkach wydaje się nieracjonalne i kłóci się z zasadami współżycia społecznego.

Przyznanie pierwszeństwa najemcom lokali użytkowych ułatwi jednocześnie gminie zbywanie lokali położonych w nieruchomościach posiadających dostęp do drogi publicznej poprzez nieruchomość sąsiednią, gdyż nie będzie zachodziła wtedy konieczność ustanawiania dodatkowo służebności drogowych.

O przeznaczeniu lokali do sprzedaży decydować będzie każdorazowo Rada Gminy, gdyż projekt uchwały nie zakłada przyznania Wójtowi Gminy upoważnienia do tego rodzaju czynności.

 

 

Opracowała:

G.Ś.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-06-2009 12:28:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-06-2009 12:28:17