Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/263/09 Rady Gminy Banie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

             
UCHWAŁA NR XXIV/263/09
Rady Gminy Banie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420)  Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  11.247,39 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
852     POMOC SPOŁECZNA 11 247,39
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 11 247,39
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 274,63
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 301,60
    4120 Składki na Fundusz Pracy 202,73
    4300 Zakup usług pozostałych 468,39
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04
      Razem 11 247,39
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.247,39 zł
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 11 247,39
  85395   Pozostała działalność 11 247,39
    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 274,63
    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 301,60
    4129 Składki na Fundusz Pracy 202,73
    4309 Zakup usług pozostałych 468,39
    4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04
      Razem 11 247,39
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                               PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                                                Danuta Zawadzka-Zając

     
             

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-06-2009 12:20:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-06-2009 12:20:50