Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/245/09 Rady Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej.

UCHWAŁA NR  XXII/245/09

Rady Gminy Banie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie, na okres 5 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki gruntu nr 70 o powierzchni 0,11 ha obrębu geodezyjnego Babinek, z dotychczasowym dzierżawcą – Mirosławem Kobiereckim.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                          Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Osoba wymieniona w projekcie uchwały dzierżawi nieruchomość w oparciu o umowy zawierane na czas oznaczony. Z końcem maja bieżącego roku wygasa jej dotychczasowa umowa. Dzierżawca wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na okres do 5 lat

Zgodnie z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Nieruchomość wymieniona w projekcie uchwały jest wykorzystywana przez dotychczasowego dzierżawcę zgodnie z jej przeznaczeniem.

Działka nr 70 nie jest przeznaczona na razie do sprzedaży, a z uwagi na charakter wydzierżawianego gruntu nieracjonalne jest przeprowadzenie obecnie przetargu na jej dzierżawę.

Z powyższych względów przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

 

 

Opracowała

G. Śliwowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-05-2009 09:33:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-05-2009 09:33:47