Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XX/225/09 Rady Gminy Banie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

UCHWAŁA NR  XX/225/09

Rady Gminy Banie

z dnia 5 lutego 2009 r.

 

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z osobami dotychczas je dzierżawiącymi, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XX/225/09

Rady Gminy Banie z dnia 5 lutego 2009 r.

 

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu  

Przeznaczenie

1

Biernat Anna

Banie 1

Część 140/5

71 m2

działalność gospodarcza

 do 3 lat

2

Wrona Piotr

Banie 2

część 505

130 m2

uprawy ogrodowe

nieoznaczony

3

Wolny Elwira

Banie 2

część 504

21 m2

pod garaż

nieoznaczony

4

Majer Tomasz

Swobnica

 486

1,37 ha

uprawy rolne 

 do 2 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Osoby wymienione w załączniku do uchwały dzierżawią grunty w oparciu o umowy zawierane na czas oznaczony. W ubiegłym roku wygasły im dotychczasowe umowy. Dzierżawcy wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości.

Zgodnie z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Grunty wymienione w załączniku do uchwały są wykorzystywane przez dotychczasowych dzierżawców zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku Pana Tomasza Majera grunty te wchodzą w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego. Grunt użytkowany przez Pana Piotra Wronę stanowi ogród przydomowy. Pani Wolny Elwira posadowiła garaż blaszany na gruncie wydzierżawianym przez Gminę na taki cel. Pani Anna Biernat prowadzi na dzierżawionym gruncie od 3 lat działalność gospodarczą. Na teren ten nie odnotowano zainteresowania innych osób, a mając na uwadze utworzone miejsce pracy i uwarunkowania społeczno – gospodarcze, celowym wydaje się zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

Ponadto z uwagi na stan zagospodarowania dzierżawionych gruntów, nieracjonalne jest przeprowadzanie obecnie przetargów na ich dzierżawę.

Z powyższych względów przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

 

 

 

Opracowała

G. Śliwowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-04-2009 13:18:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-04-2009 13:18:52