Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/240/09 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ?Planu Odnowy Miejscowości Babinek?.

UCHWAŁA NR XXI/240/09

Rady Gminy Banie

z dnia 30 marca 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babinek”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr X/104/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babinek” wprowadza się następujące zmiany:

1)      w punkcie 8. „Opis planowanych przedsięwzięć – wizja odnowy wsi” dodaje się projekt nr 5 na lata 2009-2011 Remont kościoła w Babinku w brzemieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały;

2)      w punkcie 8 w tabeli „Plan Odnowy Miejscowości Babinek na lata 2007-2015” w pkt 8 w kolumnie 5. po wyrazie „wiejskiego,” dodaje się wyrazy: „remont kościoła.”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                          Danuta Zawadzka-Zając

 

                                                                           Załącznik do uchwały Nr XXI/240/09

                                                                           Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2009 r.

Projekt nr 5 na lata 2009 – 2011

 

Remont kościoła w Babinku

 

Na terenie miejscowości Babinek znajduje się kościół z XIV i XV w., który wymaga remontu ze względu na zły stan techniczny. Konieczny jest remont wieży kościoła i wykonanie nowej elewacji całości obiektu. Dokładny przebieg i koszt prac budowlanych znany będzie po otrzymaniu pełnej i gotowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

 

Planowany koszt realizacji inwestycji to kwota 418.910,85 zł.

Harmonogram realizacji inwestycji to lata 2009– 2011.

Plan inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Prognozowany termin realizacji

Szacunkowy koszt realizacji w PLN

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Prognozowanie finansowe

Wymogi  formalno prawne

Remont kościoła w Babinku

1. remont   

     wieży,

2. wykonanie  

    elewacji  

     budynku

 

2009 – 2011

 

 

2009-2010

 

 

2010-2011

 

 

 

99.994,81 zł

 

 

318.916,04 zł

Parafia Lubicz

75% - finansowanie zewnętrzne (PROW bądź inne możliwe)

25 % - środki własne

-dokumentacja techniczna

i kosztorysowa

- zgoda konserwatora na remont

- zgłoszenie budowlane

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:30:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:30:47