Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/231/09 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

             

    UCHWAŁA NR XXI/231/09

    Rady Gminy Banie

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  26.372 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 26 372,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 372,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 372,00
      Razem 26 372,00
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  26.372 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23 304,00
  60016   Drogi publiczne gminne 23 304,00
    4270 Zakup usług remontowych 8 304,00
    6050 Wydatki inwestycyje jednostek budżetowych (środki na dokumentacje dla zadania "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie -etap II" 15 000,00
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 068,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 068,00
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja dla Gminy Dębno) 3 068,00
      Razem 26 372,00
§ 3.Limity wydatków inwestycyjnych na 2009 r. określa tabela  zawarta  w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                   PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                               Danuta Zawadzka-Zając      
     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:03:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:03:03