Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 324/09 Wójta Gminy Banie z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 324/09

Wójta Gminy Banie

z dnia 2 marca 2009 r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonuje się  wyboru ofert.

            2. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów, które uzyskają dotację oraz wysokość tej dotacji na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela.

Nr zadania

Tytuł zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

 

Nr 1/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

25.500 zł

 

Nr 2/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

24.500 zł

Nr 3/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

25.500 zł

Nr 4/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

24.500 zł

Nr 5/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.000 zł

Nr 6/09

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu

w Baniach

10.000 zł

 

Nr 7/09

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

6.000 zł

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        WÓJT

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 7 ofert na 7 zadań. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 lutego 2009 r. Na poszczególne zadania oferty złożyli:

 

1)      na zadanie Nr 1/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie – 1 oferta złożona przez Bański Klub Piłkarski „ISKRA”,

2)      na zadanie Nr 2/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek – 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek,

3)      na zadanie Nr 3/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo – 1 oferta złożona przez Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo,

4)      na zadanie Nr 4/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica – 1 oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica,

5)      na zadanie Nr 5/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie – 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie,

6)      na zadanie Nr 6/09 - organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych – 1 oferta złożona przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach,

7)      na zadanie Nr 7/09 - organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich – 1 oferta złożona przez Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach.

 

Wszystkie oferty złożono w terminie. Przy dokonywaniu wyboru oferty brano pod uwagę:

1)     możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

2)     kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

4)     dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

Analiza ofert złożonych przez poszczególne podmioty na realizację zadań: Nr 1/09, Nr 2/09, Nr 3/09, Nr 4/09, Nr 5/09, Nr 6/09 i Nr 7/09 wykazała, że oferty spełniają kryteria konkursowe. Wysokość wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wraz ze środkami własnymi oferentów oraz ich dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu gwarantują wykonanie zadania przez poszczególny podmiot.

Zrealizowanie zadań przyczyni się do upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano wyboru ofert.

 

         WÓJT

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-04-2009 11:41:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-04-2009 11:41:37