Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/198/08 Rady Gminy Banie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

UCHWAŁA NR XVIII/198/08

Rady Gminy Banie

z dnia 20 listopada 2008 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Banie:

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   578 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie         924 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton            1.098 zł;

 

2)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

3)      od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton   1.270 zł;

 

 

 

 

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

5)      od przyczepy i  naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                              1.098 zł;

 

6)      od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

7)      od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)      mniejszej niż 30 miejsc – 1.270 zł,

b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.618 zł.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/83/07 Rady Gminy Banie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 127, poz. 2566).

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik_Nr_1,2,3_do_uchwaly_Nr_XVIII-198-08.doc (DOC, 88.50Kb) 2008-12-05 13:47:00 587 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-12-2008 13:47:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-12-2008 13:56:53