Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XIII/155/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

UCHWAŁA  Nr XIII/155/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,           Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) i § 3, § 6 ust. 1, § 7 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 432) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709, z 2005 r. Nr 85, poz. 1753 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 1741) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

            § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Banie w następującej wysokości:

1)   wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                                                      4.578 zł;

2)   16 % dodatku za wysługę lat w wysokości                                                                732,48 zł;

      który z dniem 01 lipca 2008 r. wzrośnie do 17 %

3)   dodatek funkcyjny w wysokości                                                                                  1.500 zł;

4)   dodatek specjalny w wysokości 20 % naliczany od wynagrodzenia

      zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w wysokości                            1.215,60 zł.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/102/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r.                    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązują od dnia                     01 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Uzasadnienie

 

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich uregulowane są w rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.). Z dniem 29 kwietnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ww. rozporządzenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 432), która wprowadza w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia podwyższone kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników objętych zakresem podmiotowym rozporządzenia, a dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw również podwyższone kwoty dodatku funkcyjnego.

Podwyższone kwoty wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 stycznia 2008 r., gdyż tradycyjnie wprowadza się je w życie w terminie analogicznym jak dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta gminy.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                      Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:34:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:34:56