Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIII/154/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie.

UCHWAŁA NR XIII/154/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy.

2. Granice obszaru o powierzchni 5,35 ha objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaznaczone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały i przebiegają po granicy działki nr 612/2 w Swobnicy.

 

§ 2. Przedmiotem planu miejscowego jest zagospodarowanie terenu na funkcję mieszkaniową jednorodzinną z usługami i rekreacji indywidualnej. 

 

§ 3. Zakres prac planistycznych będzie zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIII/154/08

RADY GMINY BANIE

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie.

 

(zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 (zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127, poz. 88)

 

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o sporządzenie planu miejscowego został przez właściciela terenu umotywowany tym, iż zamierza mieć możliwości zagospodarowania terenu w sposób bardziej zróżnicowany, nie tylko na funkcję turystyczną wyznaczoną w studium. Z uwagi na brak zgodności ze studium dodatkowych funkcji oraz granic sporządzenia planu miejscowego, prace planistyczne musi poprzedzić sporządzenie zmiany studium.

Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w powiązaniu z zabudową rekreacyjną pozwoli wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości terenu do zagospodarowania. Zabudowa mieszkaniowo usługowa i rekreacyjna mogą bezkolizyjnie funkcjonować na wyznaczonym obszarze przy odpowiednim zagospodarowaniu terenu.

 

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Zakłada się uzyskanie zgodności proponowanego do sporządzenia planu miejscowego ze studium, którego zmiana jest ściśle związana z obszarem projektowanym do sporządzenia planu miejscowego i w zakresie odpowiadającym projektowanemu sposobowi użytkowania. Projekt zmiany studium sporządzany będzie wyprzedzająco w stosunku do projektu planu miejscowego do momentu stwierdzenia iż ustalenia zmiany studium do planu miejscowego mogą być wiążące (etap opiniowania i uzgodnień). Zmiana studium zostanie przyjęta przez Radę Gminy stosowną uchwałą, przed podjęciem uchwały końcowej planu miejscowego, w związku z którym musi być spełniony warunek wynikający z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

3. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych

W założeniach do miejscowego planu przyjmuje się utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, gospodarki wodnej, odprowadzenia ścieków, gospodarki odpadami oraz  komunikacji .

Zakres planu miejscowego musi zawierać elementy określone w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SKMBT_C20308061207271.pdf (PDF, 360.03Kb) 2008-06-10 07:32:58 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:32:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-06-2008 08:40:26