Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIII/152/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie

UCHWAŁA NR XIII/152/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę

nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XII/136/08 Rady Gminy Banie z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/136/08 Rady Gminy Banie z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie.

 

Podjęta uchwała Nr XII/136/08 Rady Gminy Banie z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotyczy dwóch tematów planistycznych:

1)      zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie;

2)      planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie prawnej dokonanej przez Biuro Prawne Wojewody oraz konsultacji z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego, stwierdzono, iż taka forma uchwały nie jest zgodna z prawem.

Zamierzenia planistyczne dotyczą wprawdzie tego samego terenu, lecz sporządzane są w odrębnych trybach i podlegają różniącym się przepisom prawnym wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z późń. zm.).

W związku z powyższym postanowiono uchwałę uchylić i podjąć odrębne uchwały na każde zamierzenie planistyczne.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:29:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:29:52