Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIII/150/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie obciążenia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIII/150/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie dróg oznaczonych nr działek gruntu 560, 619 i 707/1 obrębu geodezyjnego Swobnica, służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działki gruntu 707/3 obrębu Swobnica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00052558/1.

2. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają wnioskodawcę.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Projekt uchwały został przedłożony w związku ze złożonym przez Polskie Koleje Państwowe S.A. wnioskiem o ustanowienie przez Gminę Banie służebności przejścia i przejazdu w drogach wewnętrznych, oznaczonych nr działek 560, 619 obrębu geodezyjnego Swobnica, stanowiącej własność Gminy oraz 707/1 pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy.

Ustanowienie służebności jest niezbędne do zbycia przez PKP SA lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Swobnicy nr 115, posadowionym na działce gruntu nr 707/3 obręb Swobnica. Działka ta powstała w wyniku podziału geodezyjnego wykonanego w 2007 r. i nie posiada obecnie dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

Drogi proponowane do obciążenia służebnością są drogami ogólnodostępnymi.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:26:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:26:39