Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIII/149/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych na czas nieoznaczony.

UCHWAŁA NR XIII/149/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych

na czas nieoznaczony.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy niżej wymienionych nieruchomości gminnych z osobami dzierżawiącymi je dotychczas na okres do trzech lat:

1)      części nr 2 i 3 o łącznej powierzchni 764 m2 działki gruntu nr 335 obrębu geodezyjnego Banie 1 – dotychczasowy dzierżawca Krystyna  Jasińska,

2)      część nr 1 o powierzchni 130 m2 działki gruntu nr 554 obrębu geodezyjnego Banie 2 – dotychczasowy dzierżawca Ewa Bieskiewicz.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Z dniem 22.10.2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218). Dodany w niej ust. 7a w art. 23 stanowi, że w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Osoby wymienione w projekcie uchwały dzierżawiły grunty na czas oznaczony do 3 lat. Dokonały w tym czasie nakładów na przedmiot dzierżawy - uporządkowały teren, dokonały nasadzeń roślin ozdobnych, krzewów owocowych, roślin wieloletnich itp. Obecnie ubiegają się o zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości na czas nieoznaczony.

Z uwagi na stan zagospodarowania dzierżawionych gruntów nieracjonalne jest przeprowadzanie obecnie przetargów na ich dzierżawę.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:25:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:25:26