Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIII/144/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

UCHWAŁA NR XIII/144/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy dla Samorządu Województwa

Zachodniopomorskiego.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pomocy finansowej w kwocie:

1)      150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa drogi w miejscowości Baniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122”,

2)      10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zatoki autobusowej
w miejscowości Tywica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121”.

 

§ 2. Zasady przekazania, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji zostaną określone w stosownym porozumieniu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                 Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Rada Gminy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych określa pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego. Zakres zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Baniewice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 122” obejmował będzie wykonanie nakładki bitumicznej i ciągów pieszych. Gmina Banie będzie współfinansować  wykonanie ciągów pieszych.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:16:39