Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/118/08 Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie obciążenia nieruchomości.


UCHWAŁA NR XI/118/08

Rady Gminy Banie

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie obciążenia nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie drogi wewnętrznej, oznaczonej nr działki gruntu 414 obręb Banie 2, służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 410/2 obręb Banie 2.

2. Koszty związane z zawarciem umowy obciążają wnioskodawcę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA -ZAJĄC

Uzasadnienie

Projekt uchwały został przedłożony w związku ze złożonym przez Polskie Koleje Państwowe S.A. wnioskiem o ustanowienie przez Gminę Banie służebności przejścia i przejazdu w drodze wewnętrznej, oznaczonej nr działki 414 obręb Banie 2, stanowiącej własność Gminy.

Ustanowienie służebności jest niezbędne do zbycia przez PKP SA lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Baniach przy ul. Dworcowej 2, posadowionym na działce gruntu nr 410/2 obręb Banie 2. Działka ta, powstała w wyniku podziału geodezyjnego wykonanego w 2007 r. i nie posiada obecnie dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Ponieważ działka nr 414 służy również innym, istniejącym już od dawna budynkom przy ulicy Dworcowej, zasadnym jest nieodpłatne ustanowienie służebności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:08:11