Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/117/08 Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Banie.


UCHWAŁA NR XI/117/08

Rady Gminy Banie

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Banie.

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w kwocie 800 zł.

§ 2. 1. Przyjmuje się ustaloną w porozumieniu z pracodawcami wartość jednego punktu dla kategorii zaszeregowania od I do XXI w granicach od 2,50 zł do 4 zł.

2. Pracodawca w drodze zarządzenia sporządza tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego.

3. Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w § 1, oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.) i wartości jednego punktu w złotych w granicach określonych w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/295/06 Rady Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Banie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA -ZAJĄC

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.) najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ustala rada gminy.

Z dyspozycji § 3 ust. 4 wspomnianego wyżej rozporządzenia wynika, że wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:07:48