Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/113/08 Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie do podpisywania delegacji wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Banie


UCHWAŁA NR XI/113/08

Rady Gminy Banie

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie do podpisywania delegacji wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie Panią Lidię Tumłowską do podpisywania delegacji wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Banie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Banie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy Banie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie do podpisywania delegacji wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Banie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA -ZAJĄC

Uzasadnienie

W związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu radnego przez dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie radnego Tomasza Majera, który był wskazany przez Radę Gminy do podpisywania delegacji wyjazdów służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Banie, zachodzi potrzeba wskazania nowego Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania takich czynności.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA -ZAJĄC

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:05:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:05:09