Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Porządek obrad

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Banie w dniu 18 lutego 2008 r.

 

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 128).

7)     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie (druk nr 129).

8)     Podjecie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Banie do podpisywania delegacji wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Rady Gminy Banie (druk nr 130).

9)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. (druk nr 131).

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 (druk nr 132).

11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 133).

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Banie (druk nr 134).

13) Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości (druk nr 135).

14) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony (druk nr 136).

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 137).

16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 138).

17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (druk nr 139).

18) Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Dłużyna” (druk nr 140),

b)      w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Górnowo” (druk nr 141),

c)      w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kunowo” (druk nr 142),

d)      w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Piaseczno” (druk nr 143),

e)      w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Piaskowo” (druk nr 144),

f)        w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Rożnowo” (druk nr 145),

g)      w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo” (druk nr 146).

19) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia (druk nr 147).

20) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Banie (druk nr 148).

21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r. (druk nr 149).

22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2008 r. (druk nr 150).

23) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2008 r. (druk nr 151).

24) Protokół Nr 5/07 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie (druk nr 152).

25) Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2007 r.:

a)      Komisji Rewizyjnej (druk nr 153),

b)      Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych (druk nr 154),

c)      Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska (druk nr 155).

26) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

27) Wolne wnioski i sprawy różne.

28) Zakończenie sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-02-2008 11:36:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 08-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 08-02-2008 11:36:25