Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/110/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie.


UCHWAŁA NR X/110/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Władysława Nowaka z dnia 9 grudnia 2007 r. na Wójta Gminy Banie uznaje się skargę za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Uzasadnienie

Pan Władysław Nowak w piśmie z dnia 9 grudnia 2007 r. skarży się na odpowiedź Pani Wójt Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2007 r. W piśmie tym skarżący uzyskał odpowiedź na swoje pismo z dnia 27.11.2007 r., w którym zwrócił się do Pani Wójt o wyjaśnienie zakupu, przez niego, gospodarstwa rolnego i ziemi na kredyt otrzymany w Banku Spółdzielczym w Gryfinie. W transakcjach tych Gmina Banie nie była stroną.

Pan Władysław Nowak zwrócił się też o wyjaśnienie naliczania podatku rolnego.

Pani Wójt w piśmie z dnia 4 grudnia 2007 r. wyjaśniła, że Urząd Gminy Banie nie zajmuje się sprzedażą ziemi na kredyt, a sprawę zakupu ziemi na kredyt winien wyjaśnić bezpośrednio w banku, który kredytu udzielił. Pani Wójt poinformowała także, że podatek rolny naliczany jest zgodnie ze złożoną przez niego informacją podatkową oraz stanem faktycznym w ewidencji gruntów i budynków.

Bank Spółdzielczy w Gryfinie jest autonomicznym podmiotem obrotu gospodarczego zatem gmina i działający w jej imieniu Wójt nie posiada żadnych kompetencji do rozstrzygania spraw związanych z udzielonym kredytem przez w/w Bank.

Nie ma także żadnych podstaw do kwestionowania wysokości naliczonego podatku rolnego, który Pan Władysław Nowak zobowiązany był uiszczać.

Należy podkreślić, że ewentualne podważanie wysokości naliczonego podatku zgodnie z procedurą prawną winno się odbywać poprzez odwołanie od nakazu zapłaty, o czym pouczony był Pan Władysław Nowak w każdej decyzji - nakazie zapłaty. Złożone odwołanie okazało się nieskuteczne.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać skargę za bezzasadną.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:27:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:27:55