Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/102/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.


UCHWAŁA NR X/102/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) i § 3, § 6 ust. 1, § 7 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 oraz z 2006 r. Nr 39, poz. 272) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709, z 2005 r. Nr 85, poz. 1753 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 1741) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Banie w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.578 zł;

2) 16 % dodatku za wysługę lat w wysokości 732,48 zł;

który z dniem 01 lipca 2008 r. wzrośnie do 17 %

3) dodatek funkcyjny w wysokości 1.080 zł;

4) dodatek specjalny w wysokości 20 % naliczany od wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w wysokości 1.131,60 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/60/07 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązują od dnia 01 grudnia 2007 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:20:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:20:40