Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/97/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.


UCHWAŁA NR X/97/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 248 m2 opisaną w KW nr 41065 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie i oznaczoną nr działki gruntu 333 obręb Banie 1, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, opisanej w KW nr 13487 i oznaczonej nr działki gruntu 334 obręb Banie 1, celem poprawienia warunków jej zagospodarowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

U z a s a d n i e n i e

Właściciele nieruchomości oznaczonej nr działki gruntu 334 o powierzchni 0,1065 ha obręb Banie 1 zwrócili się z wnioskiem o sprzedanie im sąsiedniej działki gruntu nr 333 w celu poprawienia warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. Działka ta bezpośrednio przylega do ich posesji.

Działka nr 333 ze względu na niekorzystny kształt zbliżony do trójkąta równoramiennego o szerokości podstawy ok. 14 m i wysokości 34 m, a także niewielką powierzchnię - 248 m2, nie stanowi nieruchomości którą można udostępnić do odrębnego zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Może ona jednak w istotny sposób poprawić kształt i warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, opisanej w KW nr 13487.

Z powyższych względów zbycie jej w drodze bezprzetargowej jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:18:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:18:43