Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/84/07 Rady Gminy Banie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.


UCHWAŁA NR IX/84/07

Rady Gminy Banie

z dnia 16 listopada 2007 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, przedłuża się czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Banie w miejscowości Tywica, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, określone w § 1, mają zastosowanie do dostaw wody dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo wodociągowe - Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie złożyło uzasadniony wniosek o przedłużenie obowiązywania na okres jednego roku dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Banie w miejscowości Tywica.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na 1 rok. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 9b do wniosku o przedłużenie taryf nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu.


Załącznik do uchwały Nr IX/84/07

Rady Gminy Banie

z dnia 16 listopada 2007 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/ stawka opłaty

Jednostka miary

netto

z VAT

0

1

2

3

4

5

1.

Odbiorcy rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierza głównego lub wskazanie wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

cena za 1 m3 dostarczonej wody

stawka opłaty abonamentowej

2,41

8,36

2,58

8,95

zł/m3

zł/odbiorca/m-c

2.

Odbiorcy rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazanie wodomierzy zainstalowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

stawka opłaty abonamentowej

2,41

3,08

2,58

3,30

zł/m3

zł/odbiorca/m-c

3.

Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

cena za 1 m3 dostarczonej wody

stawka opłaty abonamentowej

2,41

6,60

2,58

7,06

zł/m3

zł/odbiorca/m-c

4.

Gmina rozliczana za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych

cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,41

2,58

zł/m3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-12-2007 14:34:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-12-2007 14:34:23