Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIII/75/07 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


UCHWAŁA Nr VIII/75/07

Rady Gminy Banie

z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie na własność gminy Banie gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym gminy a stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:

  1. nr 404 o powierzchni 0,2703 ha i nr 436 o powierzchni 0,4480 ha obrębu Banie 2,

  2. nr 1201 o powierzchni 1,3365 ha i nr 1211 o powierzchni 0,1077 ha obrębu Banie 5

opisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00053791/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Uzasadnienie

Nieruchomości, o których mowa w projekcie uchwały, stanowią dawną trakcję kolejową w Baniach i są przeznaczone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie pod urządzenie ścieżki rowerowej lub szlaku rowerowego.

Stanowią one odcinek biegnący od dawnej stacji PKP w Baniach do drogi Banie - Baniewice, co stwarza dodatkowo możliwość połączenia z istniejącym niebieskim szlakiem rowerowym oraz pieszym (również niebieskim) a także bezpieczniejszą komunikację z plażą nad jeziorem Długim. Ponadto urządzenie na przedmiotowych nieruchomościach drogi łącznie ze ścieżką rowerową ułatwi dojazd do gruntów leżących w rejonie ulicy Baniewickiej, w tym do działki nr 433 stanowiącej własność Gminy, którą można wykorzystać na cele zabudowy mieszkaniowej. Obecnie podejmowane są już działania związane ze zmianą wymienionej wyżej trakcji kolejowej w teren komunikacyjny - drogę.

Gmina Banie jest obecnie użytkownikiem wieczystym gruntów wymienionych w projekcie uchwały, a nabyła to prawo od Polskich Kolei Państwowych. Własność jest prawem rzeczowym silniejszymi i bezpieczniejszym od prawa użytkowania wieczystego. Istotną rzeczą jest również fakt, że nabycie własności gruntu wyklucza możliwość ponoszenia przez Gminę nieprzewidzianych kosztów w postaci opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku, gdyby obecny stan prawny uległ zmianie.

Ponieważ nieruchomości powyższe są niezbędne do wykonywania zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uzyskanie prawa własności tych gruntów jest w pełni zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-09-2007 11:09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-09-2007 11:09:51