Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr VIII/73/07 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.


UCHWAŁA Nr VIII/73/07

Rady Gminy Banie

z dnia 20 września 2007 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w Baniach, opisaną w księdze wieczystej nr 54774 i oznaczoną nr działki gruntu 48 o powierzchni 0,0912 ha obrębu Banie 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Uzasadnienie

Działka nr 48 położona jest w rejonie ulicy Ogrodowej w Baniach, przy czym do działki brak jest dojazdu. W studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest pod sady i ogrody.

Na nabycie przedmiotowej działek istnieje zainteresowanie wśród mieszkańców naszej gminy.

Sprzedaż nieruchomości pozwoli uzyskać wpływ do budżetu gminy, który umożliwi częściowe pokrycie wydatków budżetowych planowanych w bieżącym roku w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Wobec powyższego przeznaczenie ich do zbycia jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-09-2007 11:09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-09-2007 11:09:10