Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VII/60/07 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.


UCHWAŁA NR VII/60/07

Rady Gminy Banie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 48, poz. 327) i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) i § 3, § 6 ust. 1, § 7 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 oraz z 2006 r. Nr 39, poz. 272) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709, z 2005 r. Nr 85, poz. 1753 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 1741) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Banie w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.578 zł;

2) 15 % dodatku za wysługę lat w wysokości 536,70 zł;

który z dniem 01 lipca 2007 r. wzrośnie do 16 %

3) dodatek funkcyjny w wysokości 1.080 zł;

4) dodatek specjalny w wysokości 20 % naliczany od wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w wysokości 931,60 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) do właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta gminy.

Zmiana dodatku jest spowodowana faktem, iż poprzednio zaliczono do stażu pracy okres prowadzenia działalności gospodarczej. Wedle obowiązującego orzecznictwa okres prowadzenia działalności gospodarczej, pomimo opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, nie jest okresem zaliczanym do tych, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-07-2007 10:03:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-07-2007 10:03:34