Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Uchwała Nr V/31/07

Rady Gminy Banie

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od 25 marca 2007 r. do 24 marca 2008 r. i dotyczą urządzeń administrowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie gminy Banie w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik do uchwały Nr V/31/07

Rady Gminy Banie

z dnia 26 lutego 2007 r.

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄWODĘ

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

jednostka

miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług,

cena za 1 m3

dostarczonej wody

2,50

2,68

zł/m3

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

8,31

8,89

zł/ za odbiorcę (punkt)/miesiąc

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody (dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub dla odprowadzania ścieków)

2,17

2,32

zł/ za odbiorcę (punkt)/miesiąc

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku - dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

3,19

3,41

zł/ za odbiorcę (punkt)/miesiąc

stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (dla dostarczania wody lub dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków)

7,58

8,11

zł/ za odbiorcę (punkt)/miesiąc

2.

Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,50

2,68

zł/m3

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ODEBRANE ŚCIEKI

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1.

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zrzucający ścieki do urządzeń komunalnych

Cena za 1 m3

odebranych ścieków

3,20

3,42

zł/m3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-03-2007 12:44:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-03-2007 12:44:02