Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.


U c h w a ł a Nr V/30/07

Rady Gminy Banie

z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518,Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Zawadzka-Zając

Uzasadnienie

W związku z prośbą o wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, Rada Gminy Banie pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały.

Podjęte przez Powiat w Gryfinie prace nad restrukturyzacją Szpitala Powiatowego w Gryfinie nie przyniosły zamierzonych efektów i nie wypłynęły znacząco na poprawę sytuacji ekonomicznej jednostki.

Rada Gminy Banie pozytywnie opiniując projekt uchwały Rady Powiatu Gryfińskiego ma nadzieję, że likwidacja szpitala w Gryfinie i przekazanie prowadzenia zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu gryfińskiego innym podmiotom, wyłonionym w drodze przetargowej, wpłynie na polepszenie jakości świadczonych usług medycznych i nie wpłynie na ich ograniczenie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-03-2007 12:43:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-03-2007 12:43:41