Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok


Uchwała Nr - Projekt -

Rady Gminy Banie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 12.125.870 zł

z tego:

1) dochody własne 9.689.802 zł

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 2.436.068 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 11.158.870 zł

z tego na:

1) realizację zadań własnych 8.722.802 zł

2) realizację zadań zleconych gminie 2.436.068 zł

zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 3. 1.Ustala się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 1.247.000 zł

z tego:

1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 480.000 zł

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie w kwocie 420.000 zł

3) kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego

w Szczecinie w kwocie 92.000 zł

4) kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego

w Szczecinie w kwocie 25.000 zł

5) kredytu na wydatki bieżące z 2004 roku w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 150.000 zł.

6) kredytu na wydatki bieżące z 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 80.000 zł

2. Źródłem pokrycia spłat, wymienionych w ust. 1, jest:

1) planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 967.000 zł

2) wolne środki na rachunku bieżącym budżetu z roku poprzedniego w kwocie 280.000 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową ogólną w wysokości 80.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zlecanych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 25.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2009 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się:

  1. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w kwocie 90.000 zł

2) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w kwocie 90.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

  2. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do kwoty 500.000 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2005 12:24:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2005 12:24:32