Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2006 roku


Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2006 roku.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku wyniósł:

  • dochody - 13.039.473,00 zł,

  • wydatki - 12.112.473,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006 roku przedstawia się następująco:

  • dochody - 6.946.420,39 zł,

- wydatki - 6.439.247,89 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 53,3 % w stosunku do planu rocznego a wydatki w 53,2 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 3 natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 30 czerwca 2006 roku wynosiły 1.194.592,16

- podatek rolny 94.999,49

  • podatek od nieruchomości 643.542,41

razem 738.541,90

(w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach - 573.261 zł z tego w podatku od nieruchomości - 503.712zł, w podatku rolnym 69.549 zł)

- podatek od środków transportowych 10.736,20

  • podatek od działaln. gosp. opłacany w formie karty podatkowej 13.360,60

- opłaty mieszkaniowe 414.618,25

- pozostałe 17.335,21

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2006 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości 129.392,36 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 111.171,36

- w podatku od środków transportowych 18.221,00

Wykonanie wydatków wg ważniejszych kierunków:

Przeznaczenie wydatków

Kwota w zł

% udział w wydatkach ogółem

Oświata i wychowanie

2.927.149,65

45,5

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

1.660.600,59

25,8

Administracja publiczna

737.105,34

11,4

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

198.436,42

3,1

Gospodarka mieszkaniowa

215.401,81

3,4

Kultura i sport

246.886,43

3,8

Transport i łączność

265.936,83

4,1

Obsługa długu

46.260,59

0,7

Pozostałe

141.470,23

2,2

Razem

6.439.247,89

100

W I półroczu 2006 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 616.000,00 zł, z czego:

- w WFOŚ i GW w Szczecinie: 210.000,00

- w NFOŚ i GW w Warszawie: 240.000,00

- w BGK w Szczecinie: 25.000,00

- w BGK w Szczecinie: 46.000,00

- w BGK w Szczecinie: 20.000,00

- w BOŚ w Szczecinie: 75.000,00

Zadłużenie ogółem na 30 czerwca 2006 roku wyniosło 3.132.371,00 zł z czego :

- 1.200.000,00 zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 949.929,00 zł pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

- 275.000,00 zł kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie

- 227.442,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie

- 480.000,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie

Zadłużenie stanowi 24,02 % dochodów gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Stan środków pieniężnych na początek roku 21.069,55

Przychody:

- ustawowa należność przekazywana przez Urząd Marszałkowski 8.244,23

- wpływy z tytułu odsetek 98,25

Razem przychody 29.412,03

Wydatki :

- edukacja ekologiczna 300,00

- dokumentacja tech .na rekultywację wysypiska w Kunowie 18.300,00

- pozostałe 975,81

Razem wydatki 19.575,81

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2006 roku 9.836,22

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach za I półrocze 2006 roku, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-09-2006 09:59:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-09-2006 09:59:33