Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 313/05 Wojta Gminy Banie z dnia 05.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok


ZARZĄDZENIE NR 313/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 88 poz. 961, Nr 96 poz. 874, Nr 153 poz. 1271, Nr 166 poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 122 poz. 1315, Nr 123 poz. 1291, Nr 156 poz. 1300, Nr 166 poz. 1611, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 11.700 zł.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

852

85214

2010

2030

POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

11.700

11.700

1.700

10.000

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 64.799 zł.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

758

801

852

854

75801

80195

85219

85228

85415

2920

2030

2030

2010

2030

RÓŻNE ROZLICZENIA

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

19.406

19.406

19.406

200

200

200

6.699

3.619

3.619

3.080

3.080

38.494

38.494

38.494

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 64.799

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

801

852

854

80101

80195

85219

85228

85415

4010

4300

4300

4110

4300

4010

4110

4410

3240

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodki pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podróże służbowe krajowe

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

19.606

19.406

9.406

10.000

200

200

6.699

3.619

1.619

2.000

3.080

2.500

300

280

38.494

38.494

38.494

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 11.700

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

852

85214

3110

POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

11.700

11.700

11.700

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-12-2005 09:26:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-12-2005 09:26:57