Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 309/05 Zastepcy Wójta Gminy Banie z dnia 15.11.2005 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 309/05

Zastępcy Wójta Gminy Banie

z dnia 15 listopada 2005 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459), w związku z art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz. 722, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), § 3 uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 poz. 488) oraz udzielonego przez Wójta Gminy Banie pełnomocnictwa nr Repertorium A 6353/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Nabyć na rzecz Gminy Banie, od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, działających przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie Aleja 3 Maja 22, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00052732/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek:

  1. 404 o powierzchni 0,2703 ha obręb Banie 2

  2. 436 o powierzchni 0,4480 ha obręb Banie 2

  3. 1201 o powierzchni 1,3365 ha obręb Banie 5

  4. 1211 o powierzchni 0,1077 ha obręb Banie 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

mgr inż. Zbigniew Fabiszak

Uzasadnienie

Nieruchomości wskazane w zarządzeniu stanowią fragmenty terenu zajęte pod torowisko kolei normalnotorowej o długości 1992 m. Torowisko jest nie eksploatowane od ponad 10 lat.

Na przedmiotowych gruntach projektowane jest urządzenie ścieżki rowerowej, która docelowo będzie biegła do miejscowości Swobnica nad jeziorem Długim w Swobnicy.

Przejęcie gruntów wymienionych w § 1 zarządzenia następuje w zamian za zaległości podatkowe PKP S.A. wobec naszej Gminy, w trybie art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Ugoda w sprawie sposobu spłaty długu z dnia 21 października 2005 r. oraz protokół uzgodnień z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego wymienionych wyżej nieruchomości, zostały uprzednio zawarte przez Wójta Gminy Banie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2005 09:41:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2005 09:41:24