Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 302/05 Wójta Gminy Bania z dnia 06.10.2005 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia


Zarządzenie Nr 302/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do wydzierżawienia niżej wymienione nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów:

  1. obręb Banie 1 - działka gruntu nr 220 o pow. 0,2047 ha,

  2. obręb Baniewice - 38 szt. drzew owocowych rosnących przy drodze wewnętrznej oznaczonej nr działki gruntu 123 obręb Baniewice, biegnącej między drogami Baniewice - Żelechowo i Baniewice - Żarczyn

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nr 11/05 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Załącznik do zarządzenia Nr 302/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 6 października 2005 r.

Wykaz Nr 11/05

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie

przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Obręb Banie 1

obręb Baniewice

działka gruntu nr 220

działka gruntu nr 123

Powierzchnia

0,2047 ha

droga o długości 1 300 m

Nr księgi wieczystej

52069

brak

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana

klasyfikacja gruntu w ewidencji:

RIIIb - 0,1622 ha, N- 0,0425 ha

Drzewa owocowe przy drodze biegnącej między drogą gminną Baniewice - Żelechowo a drogą Baniewice - Żarczyn

Przeznaczenie nieruchomości

nieruchomość rolna

droga wewnętrzna

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Ogrody przydomowe

38 szt. drzew owocowych do dalszego użytkowania

Wysokość minimalnego czynszu dzierżawnego

do końca 2005 roku: 0,07 zł/m2 rocznie

1,10 zł za 1 drzewo rocznie

Termin wnoszenia czynszu

Do dnia 15-go maja każdego roku kalendarzowego

do 15-go maja każdego roku kalendarzowego

Zasady aktualizacji czynszu

Raz w roku w wysokości ustalonej przez organ Gminy

raz w roku, wg stawek ustalanych przez organ gminy

Okres dzierżawy

W zależności od formy nawiązania umowy:

- w drodze bezprzetargowej - do 3 lat

- w drodze przetargu - powyżej 3 lat

do 3 lat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-10-2005 09:44:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-10-2005 09:44:27