Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budżet Gminy na 2003 r.

Uchwała Nr V/42/03
Rady Gminy Banie
z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 rok w kwocie 9.134.016 zł
z tego:
1) dochody własne 8.227.066 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 906.950 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w kwocie 9.444.376 zł
z tego na:
1) realizację zadań własnych 8.537.426 zł,
2) realizację zadań zleconych gminie 906.950 zł
zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

§ 3. Ustala się spłatę w 2003 roku:
1) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 250.000 zł,
2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w kwocie 420.000 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia wydatków nie mających zabezpieczenia w planowanych dochodach w kwocie 980.360 zł jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 902.360 zł i nadwyżka środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku w kwocie 78.000 zł.

§ 5. Ustala się rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 80.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dotację dla Powiatu Gryfińskiego w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Rewiru Dzielnicowych w Baniach.

§ 8. Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zlecanych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 14.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się:
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 70.000 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 70.000 zł.

§ 11. Określa się prognozę długu publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 300.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:16:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:16:23